بازنشستگان تامین اجتماعی و یک تصمیم

نزدیک به دو ماه از شروع سال جدید می‌گذرد و هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که طبق اعلام مدیر محترم آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی در هفته گذشته اینک به  3908976 نفر رسیده است مشخص نشده است . می‌توان این گروه از بازنشستگان عزیز را به دو گروه تقسیم کرد . گروه اول : کسانی هستند که حداقل حقوق اعلام شده در هر سال طبق مصوبه شورای عالی کار را دریافت می‌کنند و گروه دوم : که معروف به سایر سطوح هستند افرادی هستند که یا بیشتر و یا کمتر از حداقل حقوق شامل آنها می شود.

طبق اعلام مدیر محترم آمار اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی حدود %53 جامعه بازنشستگان سازمان در زمره حداقل بگیران قرار دارند به زبان ساده تر در حدود ۲ میلیون و ۶۷ هزار نفر یا بهتر بگوییم خانواده کماکان با حقوق ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  امرار معاش می‌کنند . به استناد  آمار و گزارشات منتشره تمامی مولفه های اقتصادی در ماه های اخیر بر علیه سفره این عزیزان و خانواده های آنان بوده است پس چرا این همه تاخیر و تعلل؟شاید ایراد اصلی و اساسی این است که تکلیف گروه اول ذکر شده را شورای عالی کار تعیین می‌کند و تکلیف گروه دوم با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و مصوبه هیئت وزیران روشن می‌شود و همین دوگانگی باعث مطول شدن امور و سرگردانی هر ساله بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود اگر دقت کنیم می‌بینیم که تکلیف بازنشستگان عزیز و محترم کشوری و لشکری هر ساله به موقع روشن و از ابتدای سال با دریافتی جدید حداقل حفظ ارزش نموده و فشار کمتری را تحمل میکنندو علت آن این است که این گروه از عزیزان در یک مرجع تصمیم‌گیری و بلافاصله هم اجرا می‌شود اما دوگانگی موجود در بخش بازنشستگان عزیز و محترم تامین اجتماعی باعث متوقف شدن تصمیم گیری و در نتیجه اجرای آن می شود چرا شورای عالی کار مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰ قانون کار اختصاص دارد به ترکیب و شرح وظایف شورای عالی کار طبق این مواد وظیفه شورا عبارت است از تکالیفی که به موجب این قانون و سایر قوانین به عهده آن گذاشته شده است.

ترکیب شورا عبارت است از 1_ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا ۲_۲ نفر به پیشنهاد وزیر و اخذ رای از هیئت دولت ۳_۳ نفر نمایندگان کارگران 4_ 3 نفر نمایندگان کارفرمایان . به استناد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ( ماده ۱۱۱ مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان را در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد ) سرنوشت و تکلیف حقوق سالیانه جامعه در حدود ۲ میلیون نفری حداقل بگیر در سازمان تامین اجتماعی در اختیار شورای عالی کاری قرار میگیردکه بازنشستگان در آن عضویت نداشته و حضور ندارند و بررسی اجمالی نحوه تشکیل و تصمیم گیری شورای عالی کار حداقل در ۱۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که شورای عالی کار مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد را در ماه های پایانی هر سال شروع و قریب به اتفاق این ده سال گذشته در ۲۸ یا ۲۹ اسفند هر سال به نتیجه رسیده و حداقل دستمزد سال بعد را اعلام می نمایند یعنی درست در شروع تعطیلات نوروز و آن ۱۵ روزی که عملاً هیچ کاری انجام نمیشود.

وقتی تکلیف حداقل بگیران عزیز و محترم مشخص شد حال بایستی سازمان تامین اجتماعی با توجه به این مبنای تصمیم‌گیری یعنی حداقل دستمزد ، پیشنهاد خود برای افزایش سایر سطوح را آماده و به تصویب هیئت مدیره سازمان برساند پس از اخذ نظر هیئت مدیره سازمان مراتب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام و پس از اخذ نظرات وزارت پیشنهاد نهایی برای طرح در هیئت دولت آماده و به دولت ارسال می گردد.

بدیهی است پس از مصوبه هیئت دولت تکلیف سایر سطوح مشخص شده و سازمان قابلیت اجرای افزایش حقوق ها در سال بعد با حدود ۲ تا ۳ ماه تاخیر و بعضاً در برخی سالها بیشتر را پیدا می کند پیشنهاد اضافه کردن یک تبصره به ماده ۱۶۷ قانون کار می‌تواند یک اقدام اساسی برای حل این مشکل باشد . تبصره : عضویت سه نفر نماینده بازنشستگان کارمندی و کارگری در جلساتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد تشکیل می‌شود

الف_ با این تبصره بازنشستگان در جایی که برای سرنوشت حقوق آنها تصمیم‌گیری می‌شود با تأخیر چندین ده ساله حضور پیدا می‌کنند و با مشارکت آنان تصمیم‌گیری می‌شود ب_ اعضای جدید می‌توانند ترتیبی اتخاذ نمایند تا جلسات به جای ۲۸ یا ۲۹ اسفند در پایان بهمن ماه هر سال به نتیجه رسیده و فرصت کافی یک ماهه برای سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد تا برای اخذ مصوبات ، تهیه بخشنامه و تهیه نرم‌افزار  اقدام و افزایش حقوق ها را از فروردین هر سال اعمال نماید . مشکلی که این روزها بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی را رنج می‌دهد احساس تبعیضی است که بین خود و بازنشستگان عزیز کشوری و لشکری احساس می کنند . نمایندگان محترم مجلس می توانند با تهیه طرحی حتی با اولویت بالا و با اضافه کردن تبصره پیشنهادی اندکی دل این جامعه چند میلیون نفری را شاد و ضمن رفع این احساس تبعیض مشکلی را برای همیشه حل نمایند

11 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • شایسته شریعتمداری
  6 اردیبهشت 1400 1:13 ب.ظ

  تاسف بار است که بازنشستگان در سرنوشت خودشان به لحاظ مالی ورفاه اجتماعی دخیل نیستند وتاسف بارتر آنکه تشکلهای منتسب به آنان نیز که نزدیک به ۲۰۰ تشکل بازنشستگی در سراسر کشور هستند،فرمایشی شکل گرفته اند وتنها به نفع مسئولان سازمان تامین اجتماعی کار می کنند ،آمده اند با پراید تا با سانتافه بروند. نمونه آن آقای علی اکبر خبازهابود،البته وضعیت کانون باز نشستگان همکاران سازمان نیز بهتر از این نیست.یاد سریال هیولا افتادم،صحنه ای که معلمان بخت برگشته که پولشان را مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان بالا کشیده بودند وآنها هوشنگ شرافت،بابازی( فرهاد اصلانی)را نماینده خود کردند تا حقشان بگیرد اما او هم شد یکی ازمدیران اختلاس گر،وا اسفا بر این ملت،وااسفا

  پاسخ
 • شایسته شریعتمداری
  6 اردیبهشت 1400 1:13 ب.ظ

  تاسف بار است که بازنشستگان در سرنوشت خودشان به لحاظ مالی ورفاه اجتماعی دخیل نیستند وتاسف بارتر آنکه تشکلهای منتسب به آنان نیز که نزدیک به ۲۰۰ تشکل بازنشستگی در سراسر کشور هستند،فرمایشی شکل گرفته اند وتنها به نفع مسئولان سازمان تامین اجتماعی کار می کنند ،آمده اند با پراید تا با سانتافه بروند. نمونه آن آقای علی اکبر خبازهابود،البته وضعیت کانون باز نشستگان همکاران سازمان نیز بهتر از این نیست.یاد سریال هیولا افتادم،صحنه ای که معلمان بخت برگشته که پولشان را مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان بالا کشیده بودند وآنها هوشنگ شرافت،بابازی( فرهاد اصلانی)را نماینده خود کردند تا حقشان بگیرد اما او هم شد یکی ازمدیران اختلاس گر،وا اسفا بر این ملت،وااسفا

  پاسخ
 • شایسته شریعتمداری
  6 اردیبهشت 1400 1:13 ب.ظ

  تاسف بار است که بازنشستگان در سرنوشت خودشان به لحاظ مالی ورفاه اجتماعی دخیل نیستند وتاسف بارتر آنکه تشکلهای منتسب به آنان نیز که نزدیک به ۲۰۰ تشکل بازنشستگی در سراسر کشور هستند،فرمایشی شکل گرفته اند وتنها به نفع مسئولان سازمان تامین اجتماعی کار می کنند ،آمده اند با پراید تا با سانتافه بروند. نمونه آن آقای علی اکبر خبازهابود،البته وضعیت کانون باز نشستگان همکاران سازمان نیز بهتر از این نیست.یاد سریال هیولا افتادم،صحنه ای که معلمان بخت برگشته که پولشان را مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان بالا کشیده بودند وآنها هوشنگ شرافت،بابازی( فرهاد اصلانی)را نماینده خود کردند تا حقشان بگیرد اما او هم شد یکی ازمدیران اختلاس گر،وا اسفا بر این ملت،وااسفا

  پاسخ
 • شایسته شریعتمداری
  6 اردیبهشت 1400 1:14 ب.ظ

  باید نمایندگان واقعی بازنشستگان در سرنوشت خودشان دخیل باشند

  پاسخ
 • سیروس بهروز
  7 اردیبهشت 1400 9:18 ب.ظ

  شایسته سخن گفتید

  پاسخ
 • سیروس بهروز
  7 اردیبهشت 1400 9:18 ب.ظ

  شایسته سخن گفتید

  پاسخ
 • سیروس بهروز
  14 تیر 1400 4:29 ب.ظ

  استاد عزیزم جناب زدا
  گر چه شما به عینه یکی از ارزشمندترین مهره های سازمان بوده و هستید و همیشه به قول معروف آن طرف میز را دیده‌اید ولی خاطر نشان می‌سازم با افزایش های اخیر سازمان جهت همکار سازمانی کلاه بزرگی مدیران بر سر مانهادند همین دیروز که احکام را زدند متوجه آن شدم که با افزایش ۵ میلیون به حقوق به طور مثال به بنده ۳ میلیون ۳۰۰ که ماده ۶۹ دریافت می‌نموده ام را از مطالبات بنده که حقوقم ۱۳ میلیون شده و به سقف هم نرسیدم کسر کرده آند این چگونه افزایش سالیانه ای هست که از یک طرف اضافه و از طرف دیگر حقوق همکاران را پایمال و نسبت به ما اینگونه جفا کنند بنا بر اعمال اینگونه افزایش تنها گزینه های که حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ صرفا مبلغ ناچیزی افزایش داشت همکار سازمان بود فشار بر سازمان و وضعیت ما مناسب مالی سبب شد تا چوب آن را همکاران سازمان بخورند . ممنون از این که دل نوشته یک همکار را میخوانید

  پاسخ
  • سلام و عرض ادب خدمت بهروز عزیزم . صد در صد با شما موافقم . گروه تصمیم گیر فعلی سازمان خود را مهمانان تحمیلی سازمان میدانند که تفکرشان این است که یکی دو ماه دیگر مهمانی تمام میشود و میروند و برای بعد از آن هم به قول خودشان خدا کریم است . حیرت ما اینجا از بچه های تصمیم گیر ارشد سازمان است که چطور راضی به اخذ چنین تصمیماتی میشوند و با مهمانان فقط برای چند روز داشتن پست اینقدر خود را خوار و ذلیل کرده و تصمیمات عجیب و قریب میگیرند و بگذریم از کسانی که با قلم خود زمینه را برای ترکتازی مهمانان آماده و چهره کریه خوش خودمتی و گماشتگی را به چندش آورترین شکل ممکن به نمایش گذاشته اند . امیدوارم هر چه سریعتر بی احترامی و آزار و اذیت همکاران بازنشسته تمام و ایشان به حق و حقوق قانونی خود و نه بیشتر برسند . ارادتمندم

   پاسخ
 • مینا ولی شیخ زاهد
  18 مرداد 1400 2:19 ب.ظ

  سلام و عرض ادب
  البته یک مورد هم هست حداقل حقوق کارگری با حداقل مستمری بازنشستگان یکی خواهد بود .همچنین جمعیت مستمری بگیران لشکری طبق آمار سال 1399 حدود یک و نیم میلیون می باشد در صورتی که مستمری بگیران تامین اجتماعی بیش از چهار میلیون نفر هستند همچنین نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران در هر صندوقی که باید حد اقل سه و در سطح مطلوب شش یا هفت باشه که در صندوق کشوری طبق آمارپایان سال 99 به یک هم نمیرسید و هفت دهم اعلام شد. حالا سوال اینجاست که این صندوق پس کسری ها را از کجا جبران میکنه و سوال دوم اینکه چطور پرداختی ها هم بدون تاخیر انجام میشه ؟
  شاید اشکال تامین اجتماعی شفاف نبودن درآمد و منابع و مرکز هزینه ها باشه؟ شاید جای حمایت دولت از این صندوق عوض شده و بالعکس تامین اجتماعی داره جور کسری دولت را میکشه؟
  استاد گرامی به نظر من ابتدا باید تامین اجتماعی جایگاه و ارزش خودش را در نظام سیاسی کشورما پیدا کنه و از آنجایی که شرکت های بیمه خصوصی زیر نظر بیمه مرکزی هستن و در صورت ورشکستگی اون شرکت بیمه خسارات را بیمه مرکزی پرداخت میکنه برای تامین اجتماعی که بیمه بزرگتری هست هم پشتوانه ای در نظام باید در نظر گرفته بشه که ذینفع یا بیمه پرداز معطل نمونه .
  پس باز هم به نظر من این مشکل تنها با معرفی سه نفر نماینده از طرف بازنشسگان محترم و تبصره حل نمیشه وفقط تعداد نظرات بیشتر میشه و موکول شده جلسات به بعد و تعویق و عدم توافق را در بر خواهد داشت و گره ای از کار جمع مستمری بگیر و کارگر حل نخواهد کرد.
  یک نمونه حسرت بزرگی که در دل این جامعه محترم ریش سفید و بازنشسته هست اینکه تفریحات آنها بعد از عمری زحمت و تلاش و موسفید کردن در پیچ و خم زندگی به ورزش صبحگاهی در پارک ها ، خواندن روزنامه، خوردن کله پاچه سالی ماهی یکبار (همان طور که یکبار در تصویری که از بازنشستگان در سایت تامین اجتماعی منتشر میشه هم بدین گونه هست) رسیده است.
  در صورتی که اگر در شرایط بدور از کرونا و در فصل بهار به شیراز زیبا سفر کنید متوجه توریست های مسن حتی هشتاد ساله بعضا و بیشتر می شوید که زن و مرد دست در دست و بعضا یکی با ویلچر هم ایام بازنشستگی خود را در باغ های زیبای شیراز به خوردن بستنی و فالوده خنک شیرازی می پردازند و چه سوغات ها که از یبازار وکیل نمی خرند همان هایی که ما ایرانی ها حسرت داشتن یک تیکه از آنها را داریم و بدلیل گرانی نمی توانیم بخریم.
  شاید باورتان نشود ولی یک مستمری بگیردر ایران روزی که با دنیا خداحافظی می کند ممکن است یکبار هم شیراز زیبا را ندیده باشد .
  آیا این امر حسرت بزرگی نیست؟
  این مهم را که دیگر نیمشود پای ترامپ ، آمریکا و اما و اگرهای آقای رئیس جمهور اسبق محترم گذاشت.
  اندکی بیشتر توجه به این قشر عزیز و زحمتکش و تغییر دیدگاه نسبت به ایشان و جایگاه و شان و منزلتشان می تواند رضایت خاطرشان را جلب کند .

  پاسخ
  • سلام و عرض ادب خدمت سرکار عالی و تشکر از مطالبی که بیان فرمودید . چند نکته به صورت مختصر بایستی عرض بکنم . اول اینکه در کشوری که نرخ تورم دو رقمی و حتی بالای ۵۰ درصد می باشد هرگونه افزایش حقوق فقط می‌تواند به مدت چند ماه و حتی چند روز اثر مثبت داشته و بلافاصله اثر آن از بین می‌رود و در نتیجه بایستی حرکت واقعی به سمت کم کردن نرخ تورم باشد و بعد از آن ترمیم حقوق صورت گرفته تا اثر خود را بر سفره بازنشستگان بگذارد . دوم اینکه در شورای عالی کار که برای تعیین حقوق بازنشستگان محترم تصمیم‌گیری می‌کند بازنشستگان حضور نداشته و عضو آن نمی باشند سال گذشته مقاله‌ای در این خصوص نوشتم و از کانون بازنشستگان و نمایندگان مجلس خواستم تا با اضافه کردن یک تبصره به قانون کار این مشکل را حل کرده و به بازنشستگان احترام بگذارند و در هنگام تصمیم گیری برای زندگی آنان از نظرات خودشان بهره‌مند گردند حتی برای سهولت کار متن تبصره را هم تنظیم کردم و اشاره کردم که متاسفانه دریغ از توجه . سوم اینکه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر برای بازنشستگان محترم نقش عابر بانک را بازی می‌کند یعنی بازنشستگان عزیز هر ماه یک بار کارت کشیده حقوق خود را دریافت می‌کنند و دیگر سازمان با آنها کاری ندارد تا ماه بعد . در کشورهای پیشرفته امور بازنشستگی افراد و مواردی شامل آموزش ، مراقبت های بهداشتی درمانی ، تفریح و سرگرمی ، امور خیریه و سایر مسائل دیگر هم با کمک انجمن های صنفی ( در ایران کانون بازنشستگی ) پیگیری و اجرا میشود که می‌توان از روی فرصت و در جای خود به این مباحث به صورت گسترده پرداخت و در مورد آنها صحبت کرد . نکته چهارم و پایانی این که بر اساس اطلاعات ارائه شده جمعیت کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش میرود و این انتظار از دولت میرود که فراتر از سازمان تامین اجتماعی برنامه هایی را برای این عزیزان تدارک ببیند . متشکرم

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
مشاوره

در زرین دانش پاسخگوی شما هستیم