بیوگرافی مدیریتنام و نام خانوادگي : محمد حسن زدا

تولد : دهم اسفند ماه 1340 ، پنج شنبه 12 ظهر ، بيمارستان امام رضا (ع) مشهد

مدرک تحصيلي :
ليسانس مديريت بيمه از دانشگاه تهران
فوق ليسانس مديريت از مركز آموزش دولتي قم

سوابق ايثارگري : جانباز %55

تجارب خدمتي :
مسئول پرونده درآمد شعبه 2 مشهد
سرپرست اموراداري شعبه 2 مشهد
مسئول دريافت ليست شعبه 18 تهران
رئيس بازرسي شعبه 5 مشهد
معاون شعبه يك كرمان
رئيس شعبه يك كرمان
رئيس شعبه 4 مشهد
مدير كل استان قم 77-85 بمدت 8 سال
مدير كل استان هرمزگان 85-89 بمدت 5 سال
مدير كل درآمد حق بيمه سازمان از تاريخ 89/12/20 لغایت 92/7/3
معاونت فنی درآمد سازمان از92/7/3

سرپرست سازمان تامین اجتماعی

 

 

سابقه تدريس : 2 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد بندر عباس – درس اصول بيمه

فعاليت هاي اجتماعي : رئيس هيئت تيراندازي با كمان استان هرمزگان

پست الکترونیک : mhzeda61{@}gmail{dot}com