مراسم معارفه مدیر کل دفتر بازرسی مدیرعامل و سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی

  • 0

مراسم معارفه دکتر حسین امیری گنجه سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی و محمدرضا احمدی، مدیرکل دفتر بازرسی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همزمان با جلسه شورای معاونین این سازمان برگزار شد.
مراسم معارفه مدیر کل دفتر بازرسی مدیرعامل و سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی

 

ادامه مطلب