دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی


دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی درگذشت دکتر نوربخش را تسلیت گفتدکتر نوربخش در ارتقای جایگاه تامین اجتماعی در ایران و جهان فردی متعهد بود
دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا) در پیامی درگذشت دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی را تسلیت گفت.
دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی

 

ادامه مطلب