بیمه قالی بافان

هزار نفر از قالیبافان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند / قطع بیمه قالیبافی برخی افراد ارتباطی با کمبود منابع ندارد
بیمه قالی بافان

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه مبالغ پیش بینی شده در بودجه سالیانه تکافوی بیمه قالیبافان تحت پوشش این سازمان را نمی دهد، اظهار داشت: با این وجود سازمان تأمین اجتماعی کماکان نسبت به ارائه خدمات به این مشمولین ادامه داده و قطع بیمه برخی از این افراد ارتباطی با کمبود منابع ندارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا اظهار داشت: در اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، مصوب مجلس شورای اسلامی، شاغلین در این فعالیتها، مشمول خدمات سازمان تأمین اجتماعی هستند و در حال حاضر بالغ بر 338 هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
زدا افزود: با توجه به اینکه قانون، صرفاً شاغلین در این فعالیت ها را مشمول تلقی می کند، طبق نظر کارشناسی مرکز ملی فرش ایران، استاندارد4000 گره روزانه برای شناسائی شاغلین واقعی تعیین شده است.
وی ادامه داد: بر اساس استاندارد تعریف شده و بازرسی های مشترک نمایندگان مرکز ملی فرش ایران و سازمان تامین اجتماعی؛ شاغلین واقعی شناسائی می شوند و بیمه افرادی که به منظور استفاده از تسهیلات این قانون ثبت نام کرده و یا بابت سرگرمی و تفنن به امر قالیبافی مشغولند را قطع می کنند تا بافندگان واقعی امکان استفاده از این قانون را داشته باشند.
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: بیمه هیچ یک از شاغلین واقعی در این فعالیت قطع نشده و هرگونه ادعایی در این زمینه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور قابل بررسی است.
زدا با بیان اینکه براساس قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار محدودیت ها و ضوابط معینی برای بیمه این اقشار تعیین شده است، اظهار داشت: در ماده 3 این قانون و همچنین ماده 12 آئین نامه اجرائی آن تصریح شده است که ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان منوط به تامین اعتبار در قوانین بودجه سالانه کشور است و سازمان تامین اجتماعی متناسب با تعداد افراد معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بیمه نمودن مشمولان در چارچوب ضوابط مربوطه است.
وی با بیان اینکه براساس بند "ت" ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است، گفت: همچنین مطابق بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اجرای قانون مذکور تا سقف بودجه مصوب سالانه است.
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: مدیران و کارکنان واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور تلاش می کنند تا از تمامی ظرفیت های قانونی برای خدمت رسانی حداکثری به قالیبافان استفاده کنند اما بودجه مصوب سنوات گذشته پاسخگوی بیمه متقاضیان مربوطه نبوده است و سازمان تأمین اجتماعی در سالهای 92 تا 96 همواره مازاد بر بودجه مربوطه هزینه کرده است.
زدا اظهار داشت: در سال جاری نیز بابت اجرای قانون یاد شده به مبلغی در حدود 950 میلیارد تومان نیاز است در حالی که مبلغ اختصاص یافته در قانون بودجه با فرض تأمین اعتبار کامل، معادل 770 میلیارد تومان است که پاسخگوی پوشش بیمه ای بیمه شدگان فعلی نخواهد بود.

ادامه مطلب

دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی


دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی درگذشت دکتر نوربخش را تسلیت گفتدکتر نوربخش در ارتقای جایگاه تامین اجتماعی در ایران و جهان فردی متعهد بود
دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا) در پیامی درگذشت دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی را تسلیت گفت.
دبیر کل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی

 

ادامه مطلب