اطمینان دارم نمایندگان مجلس در هفته تأمین اجتماعی کام بیمه شدگان و مستمری بگیران را تلخ نمی کنند

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی:

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مغایرت استفساریه دو فوریتی بازنشستگی کارگران مشاغل سخت وزیان آور (جزء6 بند ب ماده 76 قانون تأمین اجتماعی) گفت: اطمینان دارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته تأمین اجتماعی کام بیمه شدگان و مستمری بگیران را تلخ نمی کنند.

اطمینان دارم نمایندگان مجلس در هفته تأمین اجتماعی کام بیمه شدگان و مستمری بگیران را تلخ نمی کنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا گفت: به استناد جزء 4 بند ب تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان مکلفند از تاریخ 14/7/1380 نسبت به پرداخت 4 درصد مزد بیمه شده مازاد بر حق بیمه موضوع ماده 28 بابت مشاغل سخت و زیان آور اقدام کنند .
وی افزود: در جزء 6 این بند مقرر شده در مورد اشخاصی که دارای سابقه در مشاغل سخت وزیان آور به تاریخ قبل از تاریخ 14/7/80 هستند، نیز حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین 4درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یک جا پرداخت کنند.
زدا اظهار داشت: در استفساریه ارائه شده، عبارت حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 حذف شده  و صرفاً دریافت 4درصد مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب قانون را مجاز می داند، در حالیکه از کلمه همچنین در متن قانون بر می آید  که مبالغ پرداختی بیش از یک مبلغ است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این استفساریه به معنی اصلاح قانون و مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان است که توسعه و تغییر قانون را مجاز نمی داند .
زدا ادامه داد: از سویی کل مبلغ دریافتی در بند 6 که حذف بخشی از آن مورد نظر استفساریه است، در مقابل هزینه هر مستمری در مشاغل سخت و زیان آور که به طور میانگین 150میلیون تومان به قیمت ثابت برای سازمان دارد، بسیار ناچیز و به طور میانگین 7تا8 میلیون تومان خواهد بود که صرفاً مستمری چند ماه را تأمین خواهد کرد.
وی اظهار داشت: در واقع حذف حق بیمه دریافتی در بند6 ظلم به سایر مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و تشویق کارفرمایانی است که علیرغم تأکید قانون به ایمن سازی محیط کار خود پس از 2 سال ( جزء یک بند الف) کماکان موجب فرسایش جسمی کارگران و خسارت به سازمان تأمین اجتماعی می شوند.

ادامه مطلب

کارفرمایان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود را به آخر ماه موکول ننمایند

  • 0

 

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارفرمایان و بیمه شدگان حق بیمه را حداقل 72 ساعت قبل از مهلت مندرج در برگ پرداخت، ارسال و پرداخت کنند تا امکان ارائه خدمات آنی صدور و تمدید دفترچه های درمانی فراهم شود.

کارفرمایان ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود را به آخر ماه موکول ننمایند

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا افزود: برخی مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی، علیرغم مهلت زمانی زیادی که برای پرداخت حق‌بیمه در نظر گرفته شده است، پرداخت حق‌ بیمه را به آخرین روز مقرر موکول می‌کنند وبه این دسته از مخاطبان، توصیه می شود برای دریافت سریع خدمات، حق بیمه را قبل از هفته آخر هر ماه ارسال و پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: امکان پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از طریق بانک‌های رفاه کارگران، تجارت، ملی، ملت، صادرات، کشاورزی و سپه فراهم شده است و از آنجا که شناسه پرداخت در هر ماه با ماه بعد متفاوت است، نمی‌توان از شناسه مندرج بر روی یک برگ پرداخت برای پرداخت حق‌بیمه در ماه‌های بعد استفاده کرد.
زدا گفت: به هنگام پرداخت حق بیمه، ثبت شناسه 17 رقمی مندرج در برگ پرداخت که مختص ذینفع و شامل اطلاعاتی از قبیل کد شعبه مربوطه، سال و ماه مورد نظر است با دقت انجام شود تا دریافت خدمات تسهیل و تسریع یابد.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: پرداخت به موقع حق بیمه زمینه ساز ارتقاء خدمات و تعهدات به ذینفعان سازمان است.

ادامه مطلب

اعلام عملکرد معاونت فنی و درآمد

  • 0

 

 

به مناسبت هفته تأمین اجتماعی:

 

عملکرد معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در سال 1393 اعلام شد.

     

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: امکان ارائه لیست صورت مزد و حقوق از طریق اینترنت برای یک میلیون و پانصد هزار کارفرما که موظف هستند هر ماه لیست بیمه کارکنان خود را ارائه دهند از طریق تمامی شعب که مجهز به سیستم دریافت لیست از طریق اینترنت هستند،در سال 93  امکان پذیر شده است.
محمد حسن زدا با بیان اینکه دریافت و پرداخت غیر حضوری حق بیمه توسط این سازمان محقق شده است، افزود: حق بیمه ها از طریق اینترنت و دستگاه های ATM و POS دریافت می شود.
وی با اشاره به دریافت برگ پرداخت و پرداخت غیر حضوری حق بیمه از بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های خاص، اظهار داشت: بیمه شدگان بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های خاص می توانند با مراجعه به سایت رسمی سازمان و استفاده از منوی مربوطه نسبت به اخذ برگ پرداخت و پرداخت حق بیمه دوره مورد نظر خود از طریق اینترنت اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعب یا کارگزاری ندارند.


زدا با اشاره به سامانه متمرکز بیمه بیکاری تصریح کرد: در راستای ایجاد بانک های اطلاعات متمرکز و انسجام در مدیریت منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری و کاهش هزینه ها، بهبود فرآیندها، سامانه بیمه بیکاری در سطح ستاد مرکز ایجاد شده و در حال حاضر اطلاعات تمامی مقرری بگیران در ستاد تجمیع و به روز رسانی می شود  و مراحل همپوشانی و پرداخت متمرکز بیمه بیکاری توسط مرکز در حال اجرا و توسعه است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت:  با انعقاد تفاهم نامه و تعامل اطلاعات با سازمان ها و نهادها، تعامل اطلاعاتی با سازمان فنی و حرفه ای به منظور استعلام صحت کارت مهارت کارگران ساختمانی، تعامل برخط با سازمان ثبت احوال به منظور دریافت اطلاعات هویتی مخاطبان انجام می شود.
وی افزود: با تشکیل الکترونیکی پرونده های فنی بیمه شدگان، مستمری و درآمد حق بیمه هم زمان با نامنویسی و ورود اطلاعات اولیه در تمامی شعب سراسر کشور با هدف حذف اسناد و مدارک کاغذی و سهولت در گردش اسناد و اطلاعات پروژه پرونده الکترونیک برای بیمه شدگان جدیدالورود طراحی شده که موجب تحول بنیادین در فرآیند های سازمان خواهد شد.
زدا در ادامه با اشاره به طراحی ماتریس همپوشانی های محتمل در سازمان تأمین اجتماعی و تبیین راهکار های قانون مربوطه  اظهار داشت: به منظور شناسایی و بررسی روابط بیمه ای متعدد مخاطبان سازمان در یک بازه مشخص و نحوه برخورد با آنها، ابتدا ارتباط آنها با سازمان شناسایی، تدوین و سپس با تنظیم ماتریس همپوشانی تمامی حالات ممکن همپوشانی ( در بیش از 800 حالت)بررسی و ارائه طریق شده است.
وی با اشاره به ابلاغ الکترونیکی صورت حساب کارگاه ها، تصریح کرد: جایگزینی مکانیزم ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی به جای ابلاغ دستی به منظور بهبود فرآیندهای پیگیری مطالبات و تحقق وصول به هنگام مطالبات جاری و معوق در سال گذشته توسط این معاونت انجام شده است.
وی گفت: سامانه متمرکز ارائه فیش و حکم افزایش به منظور ارائه خدمات غیر حضوری به مخاطبان به خصوص مستمری بگیران سازمان طراحی شده و ساخت سامانه های مذکور در دستور کار قرار گرفته و پس از طی مراحل اجرای آزمایشی به بهره برداری رسیده است که در حال حاضر مستمری بگیران می توانند با مراجعه به سایت رسمی سازمان به نشانی www. Tamin.ir  علاوه بر مشاهده فیش مستمری و حکم افزایش سالیانه نسبت به چاپ آن اقدام کنند.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه و صدور بخش نامه مربوطه، افزود: برخورداری ایثارگران و فرزندان شهدا از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت مابه التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق های سازمان برای 15 سال سنوات بیمه ای بر اساس اجرای ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده است.
وی در رابطه با افزایش تعرفه های اروتز و پروتز بیمه شدگان بعضاً تا 300 درصد گفت: بر این اساس هزینه های پرداختی از سوی سازمان برای پروتز ها و اروتزهای مورد استفاده بیمه شدگان مشمول و افراد خانواده آنان افزایش چشمگیری یافته است.
زدا با اشاره به حل و فصل مشکل کارگران نی بر کشت و صنعت کارون و هفت تپه، افزود: با توجه به بررسی مشکلات چندین ساله مربوط به سوابق کارگران نی بر کشت و صنعت کارون و هفت تپه، با پیشنهاد این معاونت و طرح موضوع در هیأت مدیره سازمان و محاسبات بیمه ای انجام گرفته و پرداخت مبالغ محاسبه شده، مشکل کارگران یاد شده حل شد ودر حال حاضر با احراز شرایط بازنشستگی از تعهدات بلند مدت بازنشستگی برخوردا ر می شوند.
وی در خصوص تقسیط بیمه کارگران ساختمانی تا 36 قسط نیز گفت: که با توجه به اینکه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل 15 درصد مجموع عوارض پروانه ساختمانی تأمین     می شود، لذا برای مساعدت به متقاضیان پروانه ساختمانی و پس از محاسبات حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای متقاضی پروانه ساختمانی مبنی بر تقسیط حق بیمه ساختمانی، میزان حق بیمه سهم کارفرمایی با توجه به نسبت حق بیمه محاسبه شده قابل تقسیط ماهیانه است.
زدا با اشاره به برون‌سپاری فعالیت‌های غیر حاکمیتی افزود: افزایش روزافزون فعالیت‌های سازمان و جلوگیری از حجیم شدن و بزرگ شدن سازمان، برون سپاری را به عنوان یک اصل مطرح می‌کند، 
به همین دلیل و به منظور کاهش فشار مراجعین به واحدهای سازمان مجوز ایجاد 60 کارگزاری  حقوقی و 150 کارگزاری حقیقی خاص بازرسی از دفاتر قانونی اخذ و مراتب ایجاد و شروع این کارگزاری‌ها در حال انجام است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در اجرای مصوبه هیأت وزیران، از تاریخ ابتدای سال 94 تمامی مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال 93 برقرار شده اند به میزان 15 درصد مستمری آنان در اسفند ماه 93 افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: با عنایت به تصمیمات متخذه  توسط شورایعالی کار و افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 94، حداقل مستمری پرداختی به مستمری بگیران نیز وفق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی به میزان 17 درصد افزایش یافته است.
زدا گفت: به منظور مساعدت به بیمه شدگان در پرداخت یکجا حق بیمه متعلقه بابت احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه ها، امکان پرداخت حق بیمه مزبور (سهم بیمه شده) به صورت تقسیط از بهمن ماه 92 تاکنون فراهم شده است.
وی افزود: براساس تفاهمات انجام گرفته بین وزارتخانه های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات هیأت وزیران مربوط به مسکن مهر، دستوراداری محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی پروژه های مسکن مهر به واحدهای اجرایی ابلاغ و در حال حاضر مسائل و مشکلات مطروحه پروژه های مسکن مهر حل شده به طوری که با پرداخت حق بیمه تعیین شده مفاصا حساب مربوط به قراردادهای منعقده صادرمی شود و در صورت تداوم پروژه ها، پیمانکاران مربوطه می بایست با رعایت ماده 28 و 39 قانون تأمین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل پروژه اقدام کنند.
وی اظهار داشت: به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی در نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و همچنین تشخیص

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تشکیل جلسات مشترک در مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های مزبور تفاهم نامه مربوطه انجام و دستور اداری مربوطه درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مزبور و ارائه مفاصا حساب موضوع ماده 38 به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: برای وصول مطالبات سازمان از شهرداری های مناطق تهران و همچنین نحوه پرداخت مطالبات شهرداری از این سازمان، علاوه بر اینکه شهرداری های مناطق تهران از سال 91 به بعد مسئولیت پرداخت حق بیمه متعلقه سازمان را دارند درخصوص مطالبات معوق قبل از سال 91 و همچنین انجام تهاتر بدهی های متقابل تفاهمات لازم انجام و ضمن اینکه پیگیری های مطالبات نیز در چارچوب مقررات انجام می پذیرد.
وی با اشاره به نامنویسی متمرکز مخاطبین، گفت: تخصیص شماره تأمین اجتماعی (SSN)  به یکایک مخاطبان سازمان اعم از اصلی، تبعی و کارفرما، پس از احراز هویت و ضمن ارتباط بر خط با ثبت احوال و بررسی و پالایش روابط بیمه ای از طریق ماتریس همپوشانی و سپس شناسایی ارتباط اطلاعات بیمه ای گذشته مخاطب و شکل گیری حساب انفرادی نیز توسط این معاونت انجام می شود.
زدا با اشاره به سامانه اینترنتی نمایش سوابق پرداخت حق بیمه و رسیدگی و پاسخگویی به اظهارات و اعتراضات مخاطبین، افزود: در راستای ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری مطلوب و همچنین تسهیل در امور جاری، بیمه شدگان محترم می توانند سوابق پرداخت حق بیمه مربوطه را در سامانه اینترنتی سوابق به  نشانی  Savabegh.Tamin.ir مشاهده کرده و در صورت اعتراض به آن با استفاده از لینک «اعتراض» درخواست خود را ثبت و همچنین از طریق منوی پیگیری پاسخ را مشاهده کنند.
وی اظهار داشت: به منظور گسترش پوشش بیمه ای به ایرانیان خارج از کشور که فاقد نظام حمایت تأمین اجتماعی هستند، با همکاری سازمان های ذی مدخل امکاناتی فراهم شده است تا هموطنان مذکور بدون نیاز به حضور در کشور نسبت به بیمه پردازی خود نزد سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

ادامه مطلب

نحوه واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه مستمری بگیران تأمین اجتماعی

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه مستمری بگیران این سازمان همزمان با پرداخت حقوق تیرماه خبر داد و گفت: این مبلغ از هفتم تیر به حساب مستمری بگیران واریز می‌شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا با بیان اینکه حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی از 5 لغایت 25 هر ماه بر اساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می‌شود؛ اظهار داشت: مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه برای آن دسته از مستمری بگیرانی که از 7 لغایت 25 هر ماه حقوق دریافت می‌کنند همراه با حقوق تیرماه به حساب آنان واریز می‌شود.

زدا ادامه داد: مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه آن دسته از مستمری بگیرانی که 5 و 6 هر ماه حقوق دریافت می‌کنند نیز در روزهای 5 و 6 مرداد پرداخت می‌شود.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی برای آسایش بیشتر و افزایش رضایتمندی مستمری بگیران، حقوق آنان را از 5 لغایت 25 هر ماه پرداخت می‌کند و مستمری بگیران این سازمان به طور متوسط 5 تا 25 روز زودتر از موعد حقوق خود را دریافت می‌کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعمال به موقع افزایش سالیانه حقوق مستمری بگیران را نیز از اقدامات بسیار مناسب و رضایت‌بخش سازمان تأمین اجتماعی طی 2 سال اخیر برشمرد و افزود: طی 2 سال اخیر افزایش حقوق سالانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و از زمان ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه انجام شده است در حالی که پیش از این، بعضاً پرداخت افزایش حقوق‌ها از مهر ماه هر سال و طی چند قسط انجام می‌شد.

زدا ادامه داد: با توجه به اعلام افزایش حقوق سال جاری در اردیبهشت‌ماه به سازمان تأمین اجتماعی؛ حقوق فروردین‌ماه مستمری بگیران براساس سال 93 پرداخت شده است و مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه این عزیزان نیز که معادل 15 تا 17 درصد حقوق سال گذشته است، از 7 تیرماه پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب