مواضع بیمه ای سازمان در روزنامه اطلاعات

 

سرويس سياسي اجتماعي: معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي از حذف فرانشيز درماني بازنشستگان در مراکز دولتي خبر داد و گفت: از آبان ماه بازنشستگان تامين اجتماعي در مراجعه به مراکز درماني دولتي هزينه اي پرداخت نخواهند کرد.

محمدحسن?زدا در گفتگوي اختصاصي با روزنامه اطلاعات گفت: با توجه به اين که بازنشستگان بيشتر درگير مسائل درماني هستند، سازمان تامين اجتماعي بخشي از بيمه تکميلي و پوشش هاي درماني آنها را به طور مستقيم به عهده گرفته است و از ماه آينده هم با حذف فرانشيز در مراکز درماني دولتي، خدمات بيشتري به آنها ارائه خواهد شد.

زدا با اشاره به اين که دولت در تنظيم لايحه جديد خدمات کشوري اصلاحات پارامتريک از جمله افزايش سن بازنشستگي را پيشنهاد کرده است گفت: سازمان هاي بيمه گر وقتي به دوران ميانسالي و پيري خود مي رسند با مشکل افزايش حجم بازنشستگان مواجه مي شوند. اين سازمان ها در 30سال اول به دليل آنکه خروجي ندارند و فقط حق بيمه دريافت مي کنند، اين مشکل را حس نمي کنند. اما در 30 سال دوم چون خروجي ها شروع مي شود و در 30سال سوم تبديل به سونامي مي شود، سازمان هاي بيمه گر به فکر انجام اصلاحات پارامتريک مي افتند.

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي، يکي از عوامل موثر در اصلاحات پارامتريک را سن اميد به زندگي دانست و گفت: در سال 1354 که قانون تامين اجتماعي تصويب شد، سن اميد به زندگي 52سال بود و سن بازنشستگي 50سال در نظر گرفته شد. امروز سن اميد به زندگي در ايران 72سال است اما سن بازنشستگي کاهش يافته و با تصويب قوانين حمايتي در برخي موارد شرط سني برداشته شده است.

زدا با بيان اين که مدل بازنشستگي فعلي براي کشوري که مي خواهد ترقي کند، مدل مناسبي نيست، گفت: افزايش سابقه براي بازنشستگي هم يکي ديگر از مواردي است که مي تواند در اصلاحات پارامتريک در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: در ماده 28قانون تامين اجتماعي هم آمده است که سازمان بايد هر 3سال يک بار در محاسبات تعيين نرخ حق بيمه بازنگري داشته باشد. اما متاسفانه اين ماده مغفول مانده و از سال 1354 تا الان فقط يک بار انجام شده است.

هزينه سنگين صندوق هاي بازنشستگي روي دست دولت

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي با بيان اين که فعلا اين سازمان برنامه اي براي افزايش سن و سابقه بازنشستگي ندارد گفت: به استناد يکي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامين اجتماعي بايد در طول برنامه قانون جديد را ارائه کند.او ادامه داد: اگر بخواهيم صندوق بازنشستگي پايدار بماند و به وظايف خود عمل کند، بايد از فروپاشي آن جلوگيري کنيم. سازمان هاي بيمه گر تابعي از ورودي و خروجي هاي خود هستند که اگر منابع مالي شان تامين نشود مجبور به استفاده از حمايت هاي دولتي هستند.

به گفته زدا، اکنون سازمان تامين اجتماعي متکي به درآمدهاي اختصاصي خود است و از درآمدهاي عمومي استفاده نمي کند. اما اطلاعات موجود نشان مي دهد که سازمان بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح امسال حدود 25هزار ميليارد تومان از محل درآمدها و منابع عمومي کشور را صرف پرداخت حقوق بازنشستگي کرده اند که اين رقم نزديک به 3.5 برابر بودجه عمراني کشور است.

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي با بيان اين که اگر اين اصلاحات پارامتريک و سيستمي در سازمان تامين اجتماعي با پوشش 40ميليون نفري اش اتفاق نيفتد، رقمي حدود 30هزار ميليارد تومان هم از اين طريق به دولت تحميل مي شود گفت: مجموع اين دو رقم، حدود 70درصد از کل درآمدهاي دولت را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان مي کند. بنابراين بايد با اصلاح پارامتريک و تغيير سن بازنشستگي از ضرري به اين بزرگي جلوگيري کرده و تجربه کشورهايي مثل يونان و پرتغال را تکرار نکنيم.

زدا ادامه داد: با توجه به اين که سازمان تامين اجتماعي در يک سال اخير از حاشيه و بحث هاي سياسي خارج شده و به امور بيمه گري برگشته است، علم بيمه گري به ما دستور مي دهد که بازنگري ها بايد شروع شود. اما بايد در کنار آن تدبير و مديريت در نظر گرفته شود.به گفته زدا، سازمان تامين اجتماعي قصد تصميم گيري جديد درباره کساني که از گذشته با اين سازمان قرارداد داشته اند ندارد و هر نوع تصميم جديد، براي آيندگان و افرادي که براي اولين بار بيمه مي شوند، اجرايي خواهد شد.

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي همچنين با اشاره به کسر حق بيمه از تمام درآمدهاي مستمر از جمله اضافه کار گفت: اضافه کار دقيقا مشابه حقوق و مزد است که در مقابل کار اضافي پرداخت مي شود. بنابراين نبايد آن را مزايا در نظر گرفت و کسر حق بيمه از آن را مورد نقد قرار داد. قانون تامين اجتماعي به صراحت اعلام مي کند که اضافه کار مشمول کسر حق بيمه مي شود.

او ادامه داد: هر مزايايي که به صورت مستمر به کارگر پرداخت شود، از جمله کارانه، کمک هزينه و حق بن، شامل کسر حق بيمه مي شود. اما برخي موارد مانند کمک عائله مندي، چه مستمر پرداخت شود و چه غير مستمر، مشمول کسر حق بيمه نمي شود.

تصويب کليات اصلاحيه قانون مشاغل سخت و زيان آور

زدا با اشاره به تصويب کليات اصلاحيه قانون مشاغل سخت و زيان آور در دولت گفت: معاونت حقوقي رياست جمهوري به بخش هايي از اين اصلاحيه نقدهايي داشت که کار فني و کارشناسي آن انجام شده و به زودي جزئيات بيشتري از مصوبه دولت اعلام خواهد شد.

او با اشاره به اين که يکي از مهم ترين بخش هاي اصلاحيه مشاغل سخت و زيان آور مربوط به غيبت هاي غيرموجه کارگران است گفت: در تلاشيم تا کساني که بيشتر از 10 روز در سال غيبت غيرموجه داشته اند هم بتوانند با تدابيري پس از 20سال خدمت بازنشسته شوند. اما اعلام جزئيات بيشتر آن مشروط به تصويب نهايي دولت است.

زدا درباره افزايش ظرفيت بيمه کارگران ساختماني گفت: طرح اصلاح قانون بيمه کارگران ساختماني توسط شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شد و درحال حاضر کميسيون بهداشت مجلس مشغول بررسي اين طرح است ولي هنوز نتايج آن اعلام نشده است.زدا با بيان اين که سازمان تامين اجتماعي به عنوان متولي 2ميليون و 200هزار بازنشسته بخش خود، تعهداتي در قبال بازنشستگان دارد، گفت: در راستاي تکريم جامعه مخاطب بسياري از رفت و آمدها و فرآيندهاي اداري در ارائه خدمات را کاهش داده ايم و پرونده هاي اينترنتي را در مدت کوتاهي مورد رسيدگي قرار مي دهيم.

ادامه مطلب